Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbside-address är: https://barmanstransport.se. Detta är vad som refereras när det står ”webbsidan”. Denna webbsida tillhör Bårmans Transport AB, vilket kan refereras till som ”företaget”.

Vilken personlig data vi samlar in och varför vi samlar in den

Denna webbsida använder kakor (cookies) för att identifiera var besökare befinner sig geografiskt och vilka lagar som gäller i det området. Vi kan även använda data för att skydda hemsidan från skadliga attacker och olovliga inloggningsförsök.

Data som skickas genom webbsidan i relation till jobbansökningar skickas via email, och kan därför kommas att skickas utan kryptering. Detta kan innefatta personlig data som namn, email address, annan kontakt-information, och tidigare jobb-relaterade erfarenheter. Denna data samlas in i syftet att tillsätta lediga tjänster inom företaget.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på hemsidan så samlar vi datan som fylls i i kommentatorsformuläret, och även IP addressen och webbläsarens användaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost.

En annonymiserad sträng skapad från din emailaddress (även kallat hash) kan bli skickad till Gravatar tjänsten för att se om du använder den. Gravatars integritetspolicy finns att läsas här: https://automattic.com/privacy/. Efter att din kommentar har godkänts, så kan din profil bli synlig för alla besökare på hemsidan i relation till din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till hemsidan så bör de inte innehålla inbäddad platsdata (EXIF GPS). Detta då andra besökare på hemsidan kan ladda ner och extrahera platsdata ifrån bilderna på hemsidan.

Kontaktformulär

Kontaktformulär kommer endast användas av företaget för att kontakta användare gällande arbetsmöjligheter. Denna data kommer bli raderad när den inte längre behövs i enlighet med det som står under ”Hur länge vi behåller din data” eller om användaren kontaktar företaget och ber om att datan raderas.

Kakor (Cookies)

Om du lämnar en kommentar på hemsidan så kan du välja att spara ditt namn, email address, och websida i kakor. Detta för att du som användare enkelt ska kunna fylla i dina uppgifter igen nästa gång du vill lämna en kommentar. Dessa kakor lagras i ett år.

Om du besöker våran inloggningssida så tillsätts en temporär kaka för att kontrollera om din webbläsare tillåter kakor. Denna kaka innehåller ingen personlig data och kommer slängas när du stänger ner din webbläsare.

När du loggar in registrerar vi kakor för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsval. Inloggningskakor sparas i två dagar, och skärmvisningskakor i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” så kommer din inloggning sparas i två veckor. Om du väljer att logga ut så kommer inloggningskakorna att raderas.

Om du redigerar eller publicerar en artikel så kommer en extra kaka sparas i din webbläsare. Denna kaka inkluderar ingen personlig data och indikerar endast ID på artikeln du har redigerat. Den försvinner efter en dag.

Denna webbsida kan spara kakor för att hjälpa användare återuppta ifyllnad av jobbansökningar som har startats men inte avslutats.

Mer information gällande vår hantering av kakor kan läsas på våran cookie policy sida: https://barmanstransport.se/cookie-policy-eu/

Analys

Hemsidan använder Privacy Suite för WordPress av Complianz för att samla in och registrera webbläsar- och enhetsbaserade samtycken. För denna dunktionalitet så sparas din IP-address anonymt i databasen. Denna tjänst sparar inte någon personligt identifierande information och delar inte med sig av den insamlade datan med tjänstelevarantören. För mer information, se Compliantz Privacy Statement.

Vem vi delar din data med

Vi delar inte med oss av din data med andra företag.

Hur länge vi behåller din data

Om du lämnar en kommentar så kommer den och dess metadata att sparas på obestämd tid. Detta så att vi kan känna igen och godkänna uppföljande kommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en modereringskö.

För användare som registrerar sig på hemsidan (om några) så lagrar vi även den personliga informationen de tillkännager i sin användarprofil. Alla användare kan se, ändra och radera sin personliga information när som helst (bortsett ifrån sitt användarnamn). Hemsidans administratörer har även tillgång till denna information.

Data insamlad i förhållande till jobbansökningar kan behållas upp till ett år eller tills tjänsten har blivit fylld.

Kakor använda för att komma ihåg användares inställningar kan bli behållna upp till ett år.

Vilka rättigheter du har till din data

Om du har ett konto på hemsidan, eller har lämnar kommentarer, så kan du be om en exporterad fil med din personliga data vi har lagrad. Detta inkluderar all data du har gett oss. Du kan även be om att vi raderar personlig data vi lagrar om dig. Detta inlkuderar inte data vi är berättigade att behålla i administrativa, legala eller säkerhetsrelaterade syften.

Vart din data skickas

Kommentarer kan bli kontrollerade genom en automatiserad skräppostidentifierande tjänst.

Data insamlad i anställningssyfte skickas via epost direkt till företaget, och kan bli lagrad på tjänster inom EU och/eller på lokala servrar.

Kontaktinformation

Frågor angående integritetsspecifika problem kan riktas till ingela@barmanstransport.se.

Rulla till toppen